top of page

Návrhy dětských pokojů Pardubice

Dětský pokoj je velmi dynamické místo, které slouží jako primární prostor jednoho nebo více dětí. V dětském pokoji dochází k prolínání několika funkčních zón, dítě si zde hraje, vzdělává se, ale zároveň se zde ukládá ke spánku. Dětský pokoj je tedy multifunkční prostor, s čímž se při řešení interiéru musí počítat.

Dětské pokoje

Nejdůležitějším faktorem dětského pokoje je jeho bezpečné provedení. Dítě bere veškeré vybavení pokojíčku jako hrací prostor, který může používat k lezení, skákání, ale i olizování apod. Je nutné tedy vybírat nábytek od kvalitních dodavatelů, nejlépe těch, kteří se specializují na výrobu dětského nábytku. Ten totiž musí procházet řadou bezpečnostních zkoušek a atestů. Pokud sdílí pokoj sourozenci je velice vhodné, aby měl každý svoji privátní oddělenou zónu soukromí.

bottom of page